OBAVEZE UČENIKA

Učenik ima opštu obavezu da:

 • poštuje školska pravila, odluke direktora i organa škole;
 • poštuje ličnost drugih učenika, nastavnika i ostalih zaposlenih u školi;
 • čuva imovinu i čistoću škole i estetski izgled školskih prostorija;
 • brine o očuvanju životne sredine.

U vezi sa nastavom,ispitivanjem i ocenjivanjem učenik je dužan:

 • da redovno pohađa nastavu i izvršava školske obaveze. U slučaju izostanka sa nastave, roditelj učenika je dužan da to opravda u roku od osam dana.
 • da bude u učionici u trenutku kada školsko zvono označava početak časa, da ne ometa izvođenje nastave i da ne napušta čas bez prethodnog odobrenja nastavnika;
 • da radi na usvajanju znanja, veština i vrednosnih stavova propisanih školskim programom, kao i da obaveštava roditelje o svom napretku i postignuću (čitaj: o ocenama);
 • da tokom usmenog ili pismenog ispitivanja pokaže svoje stvarno znanje – dakle, bez prepisivanja i korišćenja drugih nedozvoljenih vidova pomoći.

 

PRAVA UČENIKA

Učenici imaju pravo na:

 • kvalitetan obrazovno-vaspitni rad, gde se „kvalitetan” definiše kroz ciljeve i principe određene zakonom;
 • uvažavanje ličnosti;
 • podršku za svestrani razvoj ličnosti, podršku za posebno iskazane talente i njihovu afirmaciju;
 • blagovremene i potpune informacije o pitanjima od značaja za njihovo školovanje, kao i informacije o njihovima pravima i obavezama;
 • slobodu udruživanja u različite grupe i klubove, pravo na organizovanje učeničkog parlamenta i učestvovanje u radu organa škole;
 • podnošenje prigovora i žalbe na ocenu;
 • pokretanje inicijative za ispitivanje odgovornosti zaposlenih u školi, ako bilo koje od prethodno navedenih prava nije ostvareno;
 • pravično postupanje škole prema učeniku i u slučaju kada učenik prekrši neku obavezu.

 

Svi zaposleni u ustanovi dužni su da prijave direktoru kršenje prava deteta i učenika.